Insolvenční právo

příprava insolvenčních návrhů uplatňování pohledávek věřitelů v rámci insolvenčního řízení zastupování účastníků insolvenčního řízení (věřitelů, dlužníků, insolvenčních správců) zastupování klientů v incidenčních sporech, na schůzích věřitelů a při jednání...