• analýzy jednání, které vykazuje znaky nekalé soutěže,
  • zastupování při mimosoudních jednáních,
  • zpracování žalob a zastupování v řízeních před příslušnými soudy
  • zpracování podání a zastupování v jednáních před samoregulačními orgány (rada pro reklamu, Asociace komunikačních agentur apod.)
  • poradenství v oblasti práva hospodářské soutěže, vertikální a horizontální spojení (včetně řízení před ÚOHS)
  • zajištění účetně-daňové expertizy spolupracujícími daňovými experty