• zastupování klientů v postupech dle stavebního zákona (zásady územního rozvoje, územní plán, umísťování a povolování stavebních záměrů atd.) a zpracování příslušných podání
  • zpracování právních analýz k problematice související se stavebním zákonem (právní audity rozhodnutí, jiných správních aktů a jednotlivých postupů)