• zastupování klientů v postupech před správními orgány,
  • zpracování podání v rámci postupů správních orgánů,
  • zpracování právních analýz k problematice související se správními rozhodnutími, jinými správními akty a postupy správních orgánů,
  • zastupování v řízeních před správními soudy a zpracování příslušných podání
  • poradenství při veřejných zakázkách, včetně sporů před ÚOHS