Složení advokátních zkoušek

S potěšením oznamujeme, že Mgr. Ladislav Řehák se po úspěšném složení advokátních zkoušek stal spolupracujícím advokátem ČBP.