• příprava insolvenčních návrhů
  • uplatňování pohledávek věřitelů v rámci insolvenčního řízení
  • zastupování účastníků insolvenčního řízení (věřitelů, dlužníků, insolvenčních správců)
  • zastupování klientů v incidenčních sporech, na schůzích věřitelů a při jednání věřitelského výboru