Soudní, rozhodčí a jiná řízení

příprava žalob a jiných procesních návrhů zastupování klientů v civilním řízení a rozhodčím řízení poradenství při mimosoudním urovnání sporů