• příprava žalob a jiných procesních návrhů
  • zastupování klientů v civilním řízení a rozhodčím řízení
  • poradenství při mimosoudním urovnání sporů