Správa a vymáhání pohledávek

právní analýzy pohledávek (úvěrové pohledávky, pohledávky z obchodního styku) sepisování žalob a jiných podání zastupování klientů v exekučních a jiných řízeních příprava dokumentace v souvislosti s postupováním či jiným vypořádáním...