• právní analýzy pohledávek (úvěrové pohledávky, pohledávky z obchodního styku)
  • sepisování žalob a jiných podání
  • zastupování klientů v exekučních a jiných řízeních
  • příprava dokumentace v souvislosti s postupováním či jiným vypořádáním pohledávek