Závazkové právo

sepisování kupních a nájemních smluv, smluv o dílo apod. sepisování dokumentace v souvislosti se změnou, zajištěním či zánikem závazku analýza a návrhy obchodních podmínek poradenství při uplatňování náhrady škody a bezdůvodného obohacení...