• sepisování kupních a nájemních smluv, smluv o dílo apod.
  • sepisování dokumentace v souvislosti se změnou, zajištěním či zánikem závazku
  • analýza a návrhy obchodních podmínek
  • poradenství při uplatňování náhrady škody a bezdůvodného obohacení
  • poradenství při financování a refinancování, včetně zajištění