Nemovitosti

právní poradenství v otázkách vlastnického či jiného věcného práva k nemovitostem (věcná břemena, zástavní práva, práva stavby) poradenství při přípravě a realizaci developerských projektů sepisování smluv, jejichž předmětem jsou nemovitosti, smlouvy ve výstavbě...