• právní poradenství v otázkách vlastnického či jiného věcného práva k nemovitostem (věcná břemena, zástavní práva, práva stavby)
  • poradenství při přípravě a realizaci developerských projektů
  • sepisování smluv, jejichž předmětem jsou nemovitosti, smlouvy ve výstavbě
  • prohlášení vlastníka, poradenství při zakládání SVJ