Občanské právo

ochrana osobnosti a dobré pověsti a uplatňování s tím souvisejících nároků poradenství při správě majetku včetně správy a vypořádání společného jmění manželů (tzv. předmanželské smlouvy, smlouvy o vypořádání společného jmění manželů) zastupování ve...