• ochrana osobnosti a dobré pověsti a uplatňování s tím souvisejících nároků
  • poradenství při správě majetku včetně správy a vypořádání společného jmění manželů (tzv. předmanželské smlouvy, smlouvy o vypořádání společného jmění manželů)
  • zastupování ve sporech o rozvod, výživné s jiných rodinně právních záležitostech
  • poradenství v oblasti cenných papírů
  • poradenství v oblasti autorského práva a průmyslových práv včetně přípravy licenčních smluv a zastupování v souvisejících řízeních