Trestní právo

zastupování klientů v trestním řízení, převzetí a příprava obhajoby, zastupování poškozených v trestním řízení, včetně uplatnění a vymáhání nároku na náhradu škody a nemajetkovou újmu zastupování v řízení o náhradu škody způsobené nezákonným...