Nové webové stránky

Dnešního dne byly spuštěny aktualizované webové stránky ČBP v novém formátu. Děkujeme společnosti KAP CZ, s.r.o. za asistenci při přípravě a přípravu nových webových stránek.

Složení advokátních zkoušek

S potěšením oznamujeme, že Mgr. Ladislav Řehák se po úspěšném složení advokátních zkoušek stal spolupracujícím advokátem ČBP.

Nekalá soutěž a hospodářská soutěž

analýzy jednání, které vykazuje znaky nekalé soutěže, zastupování při mimosoudních jednáních, zpracování žalob a zastupování v řízeních před příslušnými soudy zpracování podání a zastupování v jednáních před samoregulačními orgány (rada pro reklamu, Asociace...

Stavební právo

zastupování klientů v postupech dle stavebního zákona (zásady územního rozvoje, územní plán, umísťování a povolování stavebních záměrů atd.) a zpracování příslušných podání zpracování právních analýz k problematice související se stavebním zákonem (právní...

Správní právo

zastupování klientů v postupech před správními orgány, zpracování podání v rámci postupů správních orgánů, zpracování právních analýz k problematice související se správními rozhodnutími, jinými správními akty a postupy správních orgánů, zastupování v řízeních...