• advokátní úschova peněz a listin,
  • ověřování podpisů v rámci poskytovaných služeb
  • zajištění sepisu notářských zápisů spolupracujícími notáři