• Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o., advokátní kancelář,  nabízí klientům komplexní právní služby a pomáhá jim při řešení širokého spektra právních otázek vznikajících při jejich každodenní činnosti.
  • Odměna za právní služby se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s touto vyhláškou jsou právní služby poskytovány zpravidla za smluvní, individuálně sjednanou časovou odměnu, případně za mimosmluvní odměnu, určenou podle vyhlášky.
  • Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora (www.cak.cz).