• příprava pracovních a manažerských smluv, změny a ukončování pracovněprávních vztahů
  • poradenství v pracovněprávních sporech
  • zpracování pracovněprávních předpisů zaměstnavatele