• zakládání obchodních korporací, zastupování klientů v řízení ve věcech zápisů do obchodního rejstříku
  • právní poradenství členům statutárních orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce
  • organizace a řízení valných hromad a řešení právních otázek s tím souvisejících
  • přeměny obchodních korporací, (fúze, rozdělení, převody závodů),
  • akvizice, od právního auditu a data room po prodeje akcií a obchodních podílů,
  • likvidace korporací